FeedMap: dé app voor gemeentelijke herinrichtingsprojecten

FeedMap: dé app voor gemeentelijke herinrichtingsprojecten

 • Snelle en efficiënte communicatie van projectleiders naar belangengroepen
 • Feedback van belangroepen online, digitaal en interactief
 • Bekort aanmerkelijk de doorlooptijd van het voorbereidingstraject
 • Vermindert workload voor projectteams
 • Maakt e-mails, reactie- en enqueteformulieren overbodig

Een herinrichtingsproject is een complex, tijdrovend en langlopend proces dat tot in de kleinste details nauwgezet moet worden vastgelegd.

Feedmap biedt een webbased oplossing voor projectleiders en belanghebbenden van gemeentelijke herinrichtingsprojecten.

Met deze app kunnen knelpunten, suggesties, ideeën en aandachtspunten van wijkbewoners, winkeliers en ondernemers door hun zelf, snel en efficiënt digitaal in kaart worden gebracht.

Geen e-mails, reactieformulieren en notulen meer nodig.

Want FeedMap werkt met gestructureerde en gevisualiseerde feedback op basis van digitale kaarten waarin tot op de kleinste details ideeën en suggesties kunnen worden ingetekend en online gecommuniceerd kunnen worden naar de projectleider.

Natuurlijk blijven inloop – en informatieavonden onontbeerlijk maar met FeedMap kan de doorlooptijd van de inspraakperiode en het vooroverleg aanmerkelijk worden bekort en zijn er aanzienlijke besparingen mogelijk op projectkosten en workload van projectteams.

Gemeentelijke herinrichtsprojecten: de huidige stand van zaken

Voordat een functioneel ontwerp voor een herinrichtingsproject tot stand komt zal de projectleider een inventarisatie doen van suggesties en ideeën van belanghebbenden.

Hij zal een communicatietraject opzetten door middel van informatiebijeenkomsten, bewonersbrieven, inloopavonden, klankbordgroepen en praatprenten.

Belanghebbenden zullen immers vooral aandacht hebben voor bereikbaarheid, toegangelijkheid, veiligheid en sfeer. Een grote rol daarbij spelen:

 • fiets – en voetpaden
 • parkeerplaatsen
 • beplanting
 • bestrating
 • verlichting
 • ondergrondse afvalcontainers

Feedback ‘The Old Fashioned Way’

Feedback van belanghebbenden wordt vandaag de dag verzameld door middel van traditionele hulpmiddelen zoals enqueteformulieren, notulen, verslagen, e-mails en reactieformulieren.

Het verwerken en vastleggen van deze data is arbeidsintensief  maar onmisbaar voor een voorlopig ontwerp van het project. Door de grote hoeveelheid informatie die tot op detailniveau wordt uitgewisseld over stoep, portiek en boom, ligt miscommunicatie al gauw op de loer.

Showstopper of Opportunity?

De realiteit is dat het verzamelen van dit soort data niet makkelijk is. Want hoe wordt precies vastgelegd wat iemand heeft gezegd over een bepaalde plek? En hoe definieer je eenduidig die locatie?

Ook het bewaren,organiseren en analyseren daarvan kan een heikel punt zijn. De input die door belanghebbenden wordt gegeven wordt niet altijd goed opgeslagen waardoor het op een later moment niet meer te achterhalen is wat er is gezegd.

En het is niet altijd duidelijk over welk gebied of plek dat gaat omdat ondubbelzinnige coördinaten ontbreken.

Wat je nodig hebt is een tool waarbij stakeholders kunnen aangeven wát ze willen op welke plek. Je wilt ook graag weten wát ze waar precies willen. Denk aan bomen, zebrapaden, stoplichten of parkeerplaatsen. En of ze daar nog extra opmerkingen bij hebben of niet.

Snelle en precieze location-based feedback met FeedMap

Met FeedMap kunnen gedetailleerde digitale kaarten van de herinrichting locaties worden ingevoerd en aan de belanghebbenden (wijkbewoners enz.) online worden aangeboden.

De bron hiervoor zijn kaarten van Google Maps op basis waarvan de exacte herinrichtingslocatie kan worden geplot.

Bovendien biedt FeedMap de mogelijkheid om referentiebeelden in te voeren. Referentiebeelden zijn afbeeldingen van bestaande locaties of objecten. Met deze mogelijkheid kunnen alle partijen voorbeelden in de app invoeren hoe hun ideeën er in de praktijk uit zullen zien.

Hoe werkt Feedmap?

 1. De projectleider definiëert het gebied dat hij/zij in beeld wil brengen bij de gebruikers en welke elementen ze in de kaart kunnen zetten (bijvoorbeeld bomen, afvalbakken, zebrapaden, stoplichten, of wat dan ook)
 2. De projectleider kan op de kaart aangeven welke beperkingen er zijn als gevolg van locale verordeningen of wetgeving
 3. Nodigt gebruikers uit om deel te nemen en de kaart te openen
 4. Gebruikers plaatsen elementen op de kaart, voorzien van elementen die jij als projectleider hebt klaargezet
 5. Alle gebruikers kunnen per element commentaar invoeren via de commentaar box
 6. De beheerder ontvangt een digitale kaart en kan daarin de input van alle deelnemers verzamelen en visualiseren, zodat de exacte locaties,type objecten en eventuele commentaren direct zichtbaar zijn

Voor wie is Feedmap bedoeld?

De Feedmap app is speciaal ontwikkeld voor specialisten bij de gemeente die verantwoordelijk zijn voor herinrichtingsprojecten:

 • Projectleiders
 • Projectondersteuningsteams
 • Procesmanagers
 • Omgevingsmanagers

Met de Feedmap app kunnen deze specialisten snel en efficiënt alle belanghebbenden inschakelen voor het verzamelen van feedback en ze online toegang geven tot de app. Zo wordt de doorlooptijd van het voorbereidingstraject sterk bekort.

Alle belanghebbenden krijgen online toegang en kunnen met de digitale kaart hun suggesties en ideeën intekenen.Te denken valt aan:

 • Werkgroepen
 • Klankbordgroepen
 • Wijkbewoners
 • Winkeliers
 • Ondernemers

Feedmap is de ideale oplossing om voor elk gemeentelijk herinrichtingsproject het voorbereidingstraject te verkorten en de workload te reduceren voor de betrokken project teams:

 • Online feedback van belanghebbenden voor een voorlopig herinrichtingsontwerp
 • Verbeterde proces efficiëntie doordat gebruik wordt gemaakt van één online tool  waardoor enquetes, reactieformulieren en emails e.d. overbodig worden
 • Eenduidige en gestructureerde  informatie – uitwisseling door gebruik van digitale kaarten
 • Mogelijkheid tot invoeren van referentiebeelden
 • Digitale vastlegging van eisen, wensen, commentaren en ideeën op detailniveau door alle belanghebbenden
 • Eén informatiebron voor het projectteam voor verwerking en analyse t.b.v. het inrichtingsplan.
WordPress Gravity Forms en Pardot koppelen
Actiesite

Samenwerken aan jouw groei?

Praat nu met een van onze online producers!

Robert van Eekhout

Oprichter