Extranet en Mijn-omgeving

Gebruikers zelf inzicht in data geven is onderdeel van de groei-strategie van veel organisaties. Voor eindgebruikers, leveranciers of andere belanghebbende wordt informatie en inzicht geboden door extranet of ‘Mijn-omgeving’. Met als doel gebruikersgemak te optimaliseren.

“Verlaag de druk op support en verhoog klanttevredenheid.”

In de extranet of Mijn-omgeving kan onder andere data ontsloten worden uit CRM-software en ERP-omgevingen.

Stappen bij totstandkoming van een extranet of Mijn-omgeving:

  1. Strategie-sessie: van idee tot concept
  2. Functioneel Ontwerp: van concept naar schermen die wérken
  3. Ontwikkeling: bouwen en klaarmaken voor lancering
  4. Lancering: lancering en in-company trainingen (indien wenselijk)
  5. Agile: periodieke doorontwikkeling op basis van wensen van álle gebruikers

Van Ons ontwikkelde al intranetten en extranetten voor onder andere:

  • Ymere
  • Bol.com
  • Douwe Egberts
  • Inframatica
  • PetPlan

Staat een extranet of Mijn-omgeving in jouw groeiplan?

Contact Van Ons voor de eerste stap naar een serieus extranet voor jouw gebruikers!

Exact webshop
ConnectPush

Samenwerken aan jouw groei?

Praat nu met een van onze online producers!

Bas van der Lans

Founder