Extranet en Mijn-omgeving

Gebruikers zelf inzicht in data geven is onderdeel van de groei-strategie van veel organisaties. Voor eindgebruikers, leveranciers of andere belanghebbende wordt informatie en inzicht geboden door extranet of ‘Mijn-omgeving’. Met als doel gebruikersgemak te optimaliseren.

“Verlaag de druk op support en verhoog klanttevredenheid.”

In de extranet of Mijn-omgeving kan onder andere data ontsloten worden uit CRM-software en ERP-omgevingen.

Stappen bij totstandkoming van een extranet of Mijn-omgeving:

  1. Strategie-sessie: van idee tot concept
  2. Functioneel Ontwerp: van concept naar schermen die wérken
  3. Ontwikkeling: bouwen en klaarmaken voor lancering
  4. Lancering: lancering en in-company trainingen (indien wenselijk)
  5. Agile: periodieke doorontwikkeling op basis van wensen van álle gebruikers

Van Ons ontwikkelde al intranetten en extranetten voor onder andere:

  • Ymere
  • Bol.com
  • Douwe Egberts
  • Inframatica
  • PetPlan

Staat een extranet of Mijn-omgeving in jouw groeiplan?

Contact Van Ons voor de eerste stap naar een serieus extranet voor jouw gebruikers!

Mijn VVE App: service app voor VVE's
Copernica WooCommerce integratie

Samenwerken aan jouw groei?

Praat nu met een van onze online producers!

Bas van der Lans

Oprichter